Jak wybrać przychodnię rodzinną?

Centrum medyczne ryska - przychodnia rodzinna

W Polsce obowiązuje powszechny system zdrowotny. W jego ramach każdy ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej. W jej zakres wchodzą liczne świadczenia medyczne. Aby się o nie ubiegać, należy zgłosić się do odpowiedniej przychodni rodzinnej.

Przychodnia rodzinna – jak wybrać?

Każdy, komu przysługuje świadczenie medyczne w publicznej służbie zdrowia może wybrać swojego lekarza, pielęgniarkę czy położną. Ograniczone jest to do specjalistów zawierających się w ubezpieczeniu pacjenta. Lekarza czy pielęgniarkę można zmienić bezpłatnie dwa razy w ciągu roku. Kolejna zmiana kosztuje już 80 złotych. Opłata nie jest potrącana, kiedy rodzinna przychodnia jest zmieniana w związku z przeprowadzką czy przyczyn niezależnych od pacjenta.

Jak zadbać o zdrowie – wypełnij deklarację wyboru lekarza!

Deklarację wyboru można wypełnić w każdej przychodni rodzinnej. W ramach publicznej opieki zdrowotnej wybierać można przychodnie, które

mają podpisany kontrakt z NFZ. Więcej na ten temat można się zresztą dowiedzieć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowa. Lekarz świadczący usługi podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek planowania oraz realizowania opieki nad pacjentem, w ambulatorium oraz w domu.